İTÜ Araştırma Dekanlığı E-Bülten 2021                                                                                                              
 
 
 
           
 
 
 
EELISA Araştırma Odaklı Öğrenme Sempozyumu
 

 
Öğrencileri, araştırmacıları, yükseköğretim yöneticilerini, işletmeleri ve vatandaşları bir araya getirerek öğrenmedeki zorlukları ve yeni yaklaşımları ortaklaşa belirlemeyi amaçlayan "EELISA Araştırmaya Dayalı Öğrenme Sempozyumu"nun ilki İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenleniyor. Sempozyum, 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Eğitim, araştırma ve yenilik arasındaki bağlantıları keşfetmek; EELISA Birliğinin ana hedeflerinden biridir. Öğrencilerin gerçek hayattaki problemlerle yüzleşmelerini sağlar ve araştırma yoluyla çözüm bulmayı teşvik eder.

Tarih: 17-18 Mayıs 2022
 
 
CHIST-ERA Projesi 2022 Yılı Çağrısı Konferansı
 

 
CHIST-ERA IV ERA-NET (European Coordinated Research on Long Term Challenges in Information and Communication Sciences & Technologies ERA-Net) projesi Ufuk 2020 Programı Bilimsel Mükemmeliyet alanında Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET-Future and Emerging Technologies) programında desteklenmiş olan bir ERA-NET Cofund projesidir. Projenin temel amacı, uluslararası işbirlikleri yoluyla Yeni ve Gelişen Teknolojiler alanında çığır açacak ileri araştırma projelerinin desteklenmesidir.

Bu proje kapsamında açılacak 2022 yılı çağrısının konularının şekilleneceği konferans 24-26 Mayıs 2022 tarihlerinde Edinburgh’da düzenlenmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2022
 
 
 
 
Eureka Kapsamında Brezilya-GlobalStars Çağrısı Açıldı
 

 
Eureka üyesi olmayan ülkeler ile işbirliği yapma imkânı sağlayan bir Eureka aracı olan GlobalStars kapsamında Brezilya ile işbirliği imkânı sunan çağrı 26 Nisan 2022 tarihi itibari ile başvuru almaya başlamıştır.

Proje fikirleri için tüm teknoloji alanlarında proje önerisi sunulabilecektir. Ancak, katılımcı ülkeler özellikle aşağıdaki alanlarda proje tekliflerini memnuniyetle karşılamaktadır:

-Sürdürülebilirlik
Temiz su ve sanitasyon
Döngüsel ve biyo-tabanlı ekonomi,
Temiz enerji,
Tarım
-Sağlık
Yaşam tarzını ve yaşam ortamını iyileştirmek
Bakım noktası teşhisi,
Bulaşıcı, kronik hastalıkların tedavisi

Başvurular uluslararası ve ulusal olmak üzere iki aşamalı olarak yürütülecektir.

Son Başvuru Tarihi: 11 Ekim 2022
 
 
L’Oréal-UNESCO “Bilim Kadınları İçin Programı” Uluslararası Ödülleri 2023 İlanı Yayınlandı
 

 
1998 yılından itibaren verilmeye başlanan L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri dünya genelinde tanınmış bilim kadınlarını desteklemektedir. Her sene, uluslararası bilim dünyasında Yaşam Bilimleri veya Fiziki Bilimler (her yıl bu alanlardan biri olacak şekilde) alanlarının gelişmesine katkıda bulunan beş bilim kadını bu ödüle layık görülmektedir.

L’Oréal-UNESCO Uluslararası Ödülleri 2023 yılında Fiziki Bilimler, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri alanlarında verilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mayıs 2022
 
 
 
 
EELISA Research-based Learning Symposium
 

 
The first "EELISA Research-based Learning Symposium", which aims to identify jointly the challenges and new approaches in learning by way of bringing students, researchers, higher education administrators, businesses, and citizens together, is being organised by Istanbul Technical University and will be held in Istanbul on 17-18 May 2022.

Exploring links between education, research and innovation are one of the main engines of the EELISA Alliance. It allows students to face real-life problems, provides essential knowledge, and encourages finding solutions through research.

Event Date: 17-18 May 2022
 
 
CHIST-ERA Conference 2022
 

 
In preparation for the Call 2022 of CHIST-ERA, to be open in the fall of 2022, the research funding organisations of CHIST-ERA invite at the CHIST-ERA Conference 2022 interested scientists to participate in the definition of the two topics of the call:

Security and Privacy and Decentralised and Distributed Systems (SPiDDS)
Machine Learning-based Communication Systems, towards Wireless AI (WAI)
Preliminary topic descriptions have been published here, together with the anticipated list of participating countries.

The conference is organised in Edinburgh (UK) on May 24-26 by UKRI, the British funding partner of CHIST-ERA. Online participation will also be provided.


Registration Deadline: May 17 2022
 
 
 
 
Eureka Brazil-GlobalStars Call is Open for Applications
 

 
The call that offers an opportunity to cooperate with Brazil within the scope of GlobalStars, a Eureka tool that provides the opportunity to cooperate with non-Eureka member countries, has been announced.

The national funding bodies from Brazil, Finland, Portugal, Spain, the Netherlands, and Turkey have allocated funding for organizations collaborating on international R&D projects within all technology fields. The participating countries especially hope to receive applications in the fields of sustainability or health.

Applications will be carried out in two stages, international and national.

Application Deadline: 11 October 2022
 
 
L'Oréal-UNESCO "Program for Women in Science" International Awards 2023
 

 
The L'Oréal-UNESCO International Awards, established in 1998, support successful women in science around the world. Every year, five women scientists who contribute to the development of the fields of Life Sciences or Physical Sciences (alternating between these fields every year) in the international scientific world are awarded.

The L'Oréal-UNESCO International Awards will be awarded in 2023 in the fields of Physical Sciences, Mathematics and Computer Science.

Application Deadline: May 31, 2022
 
 
 
İTÜBİDB Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır
İTÜ E-Bülten Aydınlatma Metni