İTÜ Araştırma Dekanlığı E-Bülten 2021                                                                                                              
 
 
 
           
 
 
 
YÖK 2022 Yılı Üstün Başarı Ödülleri Başvuruları Başladı
 

 
Daha önceki yıllarda Bireysel ve Kurumsal olmak üzere iki ana başlık altında yedi kategoride verilen YÖK Üstün Başarı Ödüllerine bu yıldan itibaren Özel Alan Ödülü kategorileri eklendi. Böylece ödüller, Bireysel, Kurumsal ve Özel Alan olmak üzere üç ana başlık altında on bir kategoride verilecek.

Son Başvuru Tarihi: 3 Haziran 2022
 
 
Öğretim Üyemize TÜBİTAK İkili İşbirliği Proje Desteği
 

 
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Katar Ulusal Araştırma Fonu (QNRF) arasındaki Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü çerçevesinde açılan “Otonom Sistemler” temalı Ar-Ge ve Yenilik projeleri çağrısı kapsamında Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Ovsanna Seta Estrada'nın projesi destek almaya hak kazanmıştır.

Prof. Dr. Ovsanna Seta Estrada'yı tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
 
 
 
 
Computhon Etkinliği
 

 
EuroCC projesinin bir parçası olarak, Ulusal HPC Yetkinlik Merkezi bir dizi Computhon etkinliği düzenlemektedir. İlki Temmuz 2021'de yapılan etkinliğin ikincisi BAŞARIM 2022 ile birlikte konumlanacaktır ve son kayıt tarihi 4 Mayıs 2022'dir.

Computhon'da 3 kategori olacak (tek düğüm: CPU, tek düğüm: GPU ve çoklu düğüm) ve her kategori için birinci olan takıma 5000TL hediye çeki verilecektir.

Önemli tarihler:
4 Mayıs (Çarşamba, Öğlen): Son kayıt tarihi
5 Mayıs (Perşembe): Hackathon lansmanı - 10:00-12:00 (Zoom üzerinden çevrimiçi)
10 Mayıs (Salı, Öğlen): Çözüm gönderiminin son günü (Computon web sayfası üzerinden çevrimiçi)
11-12 Mayıs (Çarşamba - Perşembe): Çözüm sunumları ve final değerlendirmeleri (yüz yüze ve online)
- 13 Mayıs (Cuma): Kazananların açıklanması ve ödül töreni (yüz yüze ve online)
 
 
2022 Yılı TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Başvuruları Başladı
 

 
2022 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından; Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri olmak üzere dört kategoride ödül verilecektir.

2021 yılında İTÜ'den dört öğretim üyemiz bu ödüllere almaya hak kazanmışlardı:

TÜBİTAK Bilim Ödülü- Prof. Dr. İdil Arslan Alaton
TÜBİTAK Bilim Ödülü- Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik
TÜBİTAK Teşvik Ödülü- Prof. Dr. Elif Sertel
TÜBİTAK Teşvik Ödülü- Doç. Dr. Hale Özgün Erşahin

Son Başvuru Tarihi: 15 Haziran 2022
 
 
 
 
YÖK 2022 Outstanding Achievement Awards Applications
 

 
As of this year, Special Field Award categories have been added to the YÖK Outstanding Achievement Awards, which were given in seven categories under two main headings as Individual and Institutional in previous years. The awards will be given in eleven categories under three main categories: Individual, Corporate and Special Areas.

Application Deadline: 3rd of June 2022
 
 
Project Support to Our Faculty Member from TUBITAK
 

 
ITU Control and Automation Engineering Department Faculty Member Prof. Dr. Ovsanna Seta Estrada's project on autonomous systems was selected for funding, within the framework of the Scientific and Technological Cooperation Protocol between the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) and the Qatar National Research Fund (QNRF).

We congratulate Prof. Dr. Ovsanna Seta Estrada and wish her success in her work.
 
 
 
 
Computhon Event
 

 
As a part of the EuroCC project, the National HPC Competence Center is organizing a series of computhons. The first of this series was in July 2021. The second Computhon will be co-located with BAŞARIM 2022 and the registration deadline is May 4, 2022. 

In this Computhon, there will be 3 categories (single node: CPU, single node: GPU, and multi-node) and the first team for each category will receive a 5000TL gift card. 

Important dates:
- May 4 (Wednesday, Noon): Registration deadline
- May 5 (Thursday): Hackathon launch - 10:00-12:00 (online through Zoom)
- May 10 (Tuesday, Noon): The last day of solution submission (online through the Computhon webpage)
- May 11-12 (Wednesday - Thursday):  Solution presentations and final evaluations (face-to-face and online)
- May 13 (Friday): Announcement of winners and award ceremony (face-to-face and online)
 
 
Applications are Open for 2022 TÜBİTAK Science, Special, Service and Incentive Awards
 

 
By The Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) in 2022; Awards will be given in four categories: Science, Special, Service and Encouragement Awards.

In 2021, four of our faculty members from ITU were entitled to these awards:

TÜBİTAK Science Award- Prof. Dr. İdil Arslan Alaton
TÜBİTAK Science Award- Prof. Dr. Mehmet Sabri Celik
TÜBİTAK Encouragement Award- Prof. Dr. Elif Sertel
TÜBİTAK Encouragement Award- Assoc. Dr. Hale Özgün Erşahin

Application Deadline: 15th of June 2022
 
 
 
İTÜBİDB Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır
İTÜ E-Bülten Aydınlatma Metni