İTÜ Araştırma Dekanlığı E-Bülten 2021                                                                                                              
 
 
 
           
 
 
 
İTÜ, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nda bu yıl dünyada iki başlıkta ilk 20’de!
 

 
İstanbul Teknik Üniversitesi, Times Higher Education (THE) 2022 Etki Sıralamasında “Nitelikli Eğitim” başlığında dünyada 18. sırada yer alırken, “Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı” başlığında ise 20. sıradan listeye girdi. Genel sıralamada ise Türkiye’de 1. oldu.
 
 
Ufuk Avrupa Marie Sklodowska-Curie 2022 Çağrıları
 

 
TÜBİTAK, Avrupa Komisyonu işbirliği ile 25 Mayıs 2022 tarihinde “Ufuk Avrupa Marie Sklodowska-Curie 2022 Çağrıları (Çevrimiçi) Konferansı” düzenleyecektir. 

Avrupa Birliği Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Programı olarak bilinen Ufuk Avrupa Programı kapsamında yer alan Marie Sklodowska-Curie Alanı (MSCA), araştırmacıları yeni bilgi ve uluslararası/sektörlerarası becerilerle donatarak onları geleceğin nitelikli araştırmacıları haline getirerek; mükemmel araştırmalara, iş olanaklarına, büyümeye ve yatırıma katkıda bulunuyor. Herhangi bir araştırma alanı kısıtlaması bulunmadan, araştırmacıların kendi araştırma konularını seçerek geleceğin nitelikli araştırmacılarını yetiştiriyor.

Çevrimiçi ‘webinar’ olarak gerçekleştirilecek konferansımız boyunca, MSCA’nın Avrupa Araştırma Alanı’na katkısı ve 2022 yılında açılacak proje önerisi çağrıları hakkında detaylı bilgi sunulacaktır.

Etkinlik Tarihi: 25 Mayıs 2022 / Çevrimiçi
 
 
 
 
AB Misyonları Bilgi Günü ve Proje Pazarı
 

 
Tüm araştırmacılarımızı, Ufuk Avrupa 2022 Misyon Çağrıları için proje ortakları bulmak amacıyla 17-19 Mayıs 2022 tarihlerinde düzenlenecek olan sanal bilgi günü ve ağ oluşturma etkinliğine katılmaya davet ediyoruz!

Yaklaşan Ufuk Avrupa Programı 2022 yılı Misyon Çağrıları kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından 17-18 Mayıs 2022 tarihlerinde çevrim içi bilgi günü düzenlenecek olup, hemen ertesi günü 19 Mayıs 2022 tarihinde Bridge2HE NCP Projesi tarafından çevrimiçi Proje Pazarı düzenlenecektir. 

Etkinlik, Ufuk Avrupa - AB Misyonları Çalışma Programı 2022 yılı konu başlıklarına odaklanacaktır. 2022 yılı Misyon Çağrılarının resmi olarak 12 Mayıs 2022'de açılması beklenmektedir. Çağrılar kapsamında mevcut bütçe yaklaşık 630 milyon Avro olacaktır.

Etkinlik Tarihi: 17-19 Mayıs 2022 / Çevrimiçi
 
 
Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü
 

 
TÜBİTAK tarafından İstanbul’da Ufuk Avrupa Genel Bilgi Günü düzenlenmektedir. Etkinlik, Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilen ve yürütücüsünün T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ana yararlanıcısının TÜBİTAK olduğu ve Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Teknik Destek Projesi” kapsamında gerçekleştirilecektir.

Genel Bilgi Günü, Çerçeve Programlarıyla yeni tanışan veya programda az deneyime sahip potansiyel katılımcıların yanı sıra, yeni Ufuk Avrupa Çerçeve Programı hakkında bilgi edinmek isteyen deneyimli katılımcıları da hedefleyen bir tanıtım etkinliğidir. Bilgi Günü, AB araştırma ve yenilik programı ve projeleri hakkındaki bütün bilgileri sizlere sunacaktır.

Etkinlik Tarihi: 11 Mayıs 2022
Etkinlik Adres: Point Otel Barbaros, İstanbul
 
 
 
 
ITU is in top 20 in the world in two goals of the Sustainable Development Goals this year
 

 
Istanbul Technical University is on the 18th place in the world in “Quality Education” and 20th place in “Industry, Innovation, and Infrastructure” in Times Higher Education (THE) 2022 Impact Rankings. ITU became the 1st in Turkey in the General rankings.
 
 
Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie 2022 Calls
 

 
TÜBİTAK, with the collaboration of the European Commission, is organizing “Horizon Europe Marie Sklodowska-Curie Actions 2022 Calls (online) Conference” on Wednesday, 25th May, 2022.

As you might know, Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) under Horizon Europe EU Framework Programme contribute to excellent research, boosting jobs, growth and investment by equipping researchers with new knowledge and skills and providing them with an international as well as inter-sectoral exposure, to fill the top positions of tomorrow. MSCA thrive by being open to all domains of research and innovation. The applicants, in a fully bottom-up manner, choose these freely.

During the Calls Conference, detailed information about the contributions of MSCA to the European Research Area and the upcoming calls of 2022 will be presented.

Event Date: 25 May 2022 / Online
 
 
 
 
Horizon Europe Info Day and Brokerage Event on EU Missions
 

 
We invite all our researchers to participate in the virtual information day and networking event to be held on 17-19 May 2022 to find project partners for the Horizon Europe 2022 Mission Calls!

As part of the Upcoming Horizon Europe Program Calls for Mission 2022, an online information day will be organized by the European Commission on 17-18 May 2022, and the next day, an online Brokerage Event will be organized by the Bridge2HE NCP Project on 19 May 2022.

The event will focus on the topics of the Horizon Europe - EU Missions Work Program 2022. Mission Calls for 2022 are expected to officially open on May 12, 2022. The current budget within the scope of the calls will be approximately 630 million Euros.

Event Date: 7 May - 19 May / Online
 
 
General Info Day for the Horizon Europe
 

 
Seventh General Info Day on Horizon Europe is organised by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TÜBİTAK) under the “Turkey in Horizon 2020 Phase II” Technical Assistance Project which is co-financed by the EU and the Republic of Turkey and implemented by the Republic of Turkey Ministry of Industry and Technology within the scope of Competitive Sectors Programme.

General Info Day is an introductory event targeting potential participants in the Horizon Europe framework programme with little or no experience, as well as more experienced researchers that are eager to comprehend the new Horizon Europe Framework Programme. The Info Day will provide prior knowledge on the EU research and innovation programme.

Event Date: 11 May 2022 / Point Otel Barbaros, İstanbul

 
 
 
İTÜBİDB Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır
İTÜ E-Bülten Aydınlatma Metni