İTÜ Araştırma Dekanlığı E-Bülten 2021                                                                                                              
 
 
 
           
 
 
 
[ARBİS]TÜBİTAK-BİDEB "TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları Başvuruya Açıldı!
 

 
2216B - TÜBİTAK-BİDEB ve UNESCO-TWAS iş birliği ile gerçekleştirilecek olan TÜBİTAK-TWAS Doktora Sırası ve Doktora Sonrası Araştırma Burs Programları başvuruya açıldı.

Başvurular 15 Kasım 2022 saat 17:30'a kadar BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi (ebideb.tubitak.gov.tr) üzerinden alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 15 Kasım 2022
 
 
“İTÜ Ödülleri” İçin Son Gün 30 Eylül!
 

 
Ülkemizdeki başarılı bilimsel çalışmaları ödüllendirmek ve araştırmacıları yeni çalışmalar için teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”ne son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

“İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”; toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknolojiler geliştiren, üniversite-sanayi işbirliğini önemseyen, yenilikçi bir bakışla üretilen proje, patent ve ürün odaklı çalışmalarla birlikte bilim dünyasına eğitim ve sosyal alanlarda hizmet etmiş araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda İTÜ Ödülleri’ne, alanlarında gelişmeye önemli katkıları olan, bilimsel mükemmeliyet ve/veya uygulama odaklı araştırmaları ile ülkemizin Ar-Ge kültürüne katkı sağlayan tüm araştırmacılar katılabilecektir.

Yılın Teması: “Sürdürülebilirlik”

Her yıl Bilim, Genç Akademisyen Başarı, Tematik Alan Araştırma, Hizmet ve Özel Ödüller başta olmak üzere on altı alt kategoride verilecek olan İTÜ Ödülleri, 2022 yılında “Sürdürülebilirlik” tematik alanında bilimsel ve toplumsal fikirleri ve projeleri ödüllendirecektir.

Ayrıca, Prof. Dr. Mustafa İnan’ın 111. yaş günü anısına; İnan’ın çalışma alanında bilimsel başarılara sahip olan araştırmacılara “Mustafa İnan Özel Ödülü” verilecektir. Bu ödül, öneri usulü değerlendirilecek olup tüm araştırmacılara açık olacaktır.

“İTÜ Ödülleri” başvuru ve detaylı bilgi için: https://ituodulleri.itu.edu.tr/
 
 
 
 
Öğretim Üyelerimizden Üç Önemli Buluş
 

 
İTÜ’lü akademisyenlerimiz önemli buluşlara imza attılar. Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Levent Trabzon ve Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt ile ekiplerinin yaptıkları buluşlar, Uluslararası Amerika Patent Enstitüsü’nden patent belgesi ve patent tescili aldı.

Sayın Rektörümüz Prof. Dr. İsmail Koyuncu Hocamızı ve ekibini, Prof. Dr. Levent Trabzon ve Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt ile ekiplerinin yaptıkları buluşları tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.
 
 
Water4All Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı
 

 
Avrupa Su Güvenliği Ortaklığı (WATER4ALL) projesi Ufuk Avrupa Programı Küme 6: Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre bileşeni 2021 yılı çağrısı altında desteklenen bir projedir. Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen projenin amacı, 2030 yılına kadar su stresinin azaltılması, su kaynaklarının daha iyi korunması ve küresel değişimlere karşı su kaynaklarının uyumunun temin edilmesidir.

WATER4ALL Ortaklığı 2022 Çok Uluslu Ortak Çağrısı Hakkında Genel Bilgiler:

Çağrıya katılan ülkelerin listesine http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all adresinden ulaşabilirsiniz. Çağrı için oluşturulacak Konsorsiyum’un bu ülkeler arasından en az 3 farklı ülkeden ortak içermesi gerekmektedir.
Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
Konu 1: Hidroklimatik aşırı olaylara dayanıklılık, adaptasyon ve etki azaltma
Konu 2: Su yönetimi için araçlar - hidroklimatik aşırı olaylar bağlamında
Konu 3: Hidroklimatik aşırı olaylar ve uluslararası dinamikler bağlamında iyileştirilmiş su yönetim

Son Başvuru Tarihi: 31 Ekim 2022
 
 
 
 
[ARBIS]TÜBİTAK-BİDEB "TÜBİTAK-TWAS Doctoral and Post-Doctoral Research Scholarship Programs are Open for Applications!
 

 
2216B - TÜBİTAK-TWAS Postgraduate and Postdoctoral Fellowship Programmes, Will Be Held in Cooperation with TÜBİTAK-BİDEB and UNESCO-TWAS is Open for Application

Applications will be received through the BIDEB Application and Monitoring System (ebideb.tubitak.gov.tr) until 15 November 2022 at 17:30 (UTC+3)

Deadline: 15 November 2022
 
 
Deadline for “ITU Awards” is September 30!
 

 
The deadline for applications to “Istanbul Technical University Awards”, which is organized to reward successful scientific studies in our country and to encourage researchers for new studies, has been determined as September 30, 2022.

“Istanbul Technical University Awards” aims to reward researchers who prioritize social contribution, develop new technologies, attach importance to university-industry cooperation, and have served the world of science in education and social fields with projects, patents and product-oriented studies delivered with an innovative perspective. In this context, all researchers who have made significant contributions to the development of their fields and contributed to the R&D culture of our country with their scientific excellence and/or application-oriented research will be able to participate in the ITU Awards.

Deadline: 30 September, 2022
 
 
 
 
Three Important Inventions From Our Faculty Members
 

 
Inventions made by our Prof. Dr. Rector İsmail Koyuncu, Prof. Dr. Levent Trabzon and Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt and their teams received a patent certificate and patent registration from the International American Patent Institute.

We congratulate our Rector Prof. Dr. İsmail Koyuncu and his team, Prof. Dr. Levent Trabzon and Prof. Dr. Güneş Zeynep Karabulut Kurt and their teams for their inventions and wish them success in their studies.
 
 
Water4All 2022 Joint Transnational Call
 

 
The Water4All partnership is starting in 2022 under the auspices of the European Union Horizon Europe programme for research and innovation, to concentrate research and innovation on water in Europe and beyond. Water4All’s Vision is to “boost the systemic transformations and changes across the entire research – water innovation pipeline, fostering the matchmaking between problem owners and solution providers for ensuring water security for all in the long term”.

The joint transnational call will be launched in the framework of the European partnership Water4All and will support research and innovation projects aimed at delivering knowledge, models, approaches, tools and methodologies to better understand hydrological processes at different scale, in order to respond more efficiently to emerging water issues related to extreme events.

Deadline: 31 October 2022
 
 
 
İTÜBİDB Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır
İTÜ E-Bülten Aydınlatma Metni