İTÜ Araştırma Dekanlığı E-Bülten 2021                                                                                                              
 
 
 
           
 
 
 
“İTÜ Ödülleri” İçin Son Gün 30 Eylül!
 

 
Ülkemizdeki başarılı bilimsel çalışmaları ödüllendirmek ve araştırmacıları yeni çalışmalar için teşvik etmek amacıyla düzenlenen “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”ne son başvuru tarihi 30 Eylül 2022 olarak belirlendi.

“İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”; toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknolojiler geliştiren, üniversite-sanayi işbirliğini önemseyen, yenilikçi bir bakışla üretilen proje, patent ve ürün odaklı çalışmalarla birlikte bilim dünyasına eğitim ve sosyal alanlarda hizmet etmiş araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda İTÜ Ödülleri’ne, alanlarında gelişmeye önemli katkıları olan, bilimsel mükemmeliyet ve/veya uygulama odaklı araştırmaları ile ülkemizin Ar-Ge kültürüne katkı sağlayan tüm araştırmacılar katılabilecektir.

Son Başvuru Tarihi: 30 Eylül 2022
 
 
Avrupa Raylı Sistemler Ortaklığı (Europe’s Rail) 2022-2 Çağrıları Açıldı!
 

 
Ufuk Avrupa Programı Avrupa Raylı Sistemler Ortaklığı (Europe’s Rail) kapsamında demiryolu ulaşımında yenilikçi teknolojilerinin (başta dijital ve otomasyon olmak üzere) geliştirilmesinin ve uygulanmasının hızlandırılarak, Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine katkı sunacak şekilde Avrupa’da yük ve yolcu taşımacılığında demiryolu ulaşımının kullanım oranının artırılması hedeflenmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 14 Aralık 2022
 
 
 
 
CETPartnership 2022 Yılı Ortak Çağrısı Açıldı!
 

 
TÜBİTAK’ın ortak olarak yer aldığı Temiz Enerji Geçişi Ortaklığı (Clean Energy Transition Partnership-CETPartnership), Ufuk Avrupa Programının bileşenleri altında yer alan İklim, Enerji ve Mobilite Kümesi kapsamında desteklenen bir Ortak Fonlama Ortaklığı (Co-funded Partnership) projesi olup 2022 yılı çağrısı 14/09/2022 tarihinde açılmıştır. İlgili çağrı iki aşamalı olup bu kapsamda, Avrupa çapındaki temiz enerjiye geçiş sürecine hizmet sağlayacak çok uluslu, çok disiplinli araştırma ve yenilik projeleri desteklenecektir.

Son Başvuru Tarihi: 23 Kasım 2022
 
 
BiodivERsA+ 2022 Yılı BiodivMon “Bilim ve Toplum İçin Ekosistem Değişikliklerinin Ulusötesi İzlenmesi” Başlıklı Çağrısı Açıldı!
 

 
Ufuk Avrupa, Avrupa Biyoçeşitlilik Ortaklığı (BiodivERsA+) kapsamında açılan 2022 yılı BiodivMon “Bilim ve Toplum İçin Ekosistem Değişikliklerinin Ulusötesi İzlenmesi” başlıklı çağrısının ana amacı, BiodivERsA+ üyelerinin ortak öncelikleri gözetilerek biyoçeşitlilik kapsamında bir izleme ağı oluşturulması ve böylece ulusötesi biyoçeşitliliği teşvik etmek ve desteklemektir.

Son Başvuru Tarihi: 09.11.2022
 
 
 
 
Deadline for “ITU Awards” is September 30!
 

 
The deadline for applications to “Istanbul Technical University Awards”, which is organized to reward successful scientific studies in our country and to encourage researchers for new studies, has been determined as September 30, 2022.

“Istanbul Technical University Awards” aims to reward researchers who prioritize social contribution, develop new technologies, attach importance to university-industry cooperation, and have served the world of science in education and social fields with projects, patents and product-oriented studies delivered with an innovative perspective. In this context, all researchers who have made significant contributions to the development of their fields and contributed to the R&D culture of our country with their scientific excellence and/or application-oriented research will be able to participate in the ITU Awards.

This Year’s Theme: “Sustainability”

ITU Awards, which will be given annually in sixteen sub-categories including Science, Young Academic Achievement, Thematic Field Research, Service and Special Awards, will reward scientific and social ideas and projects in the thematic field of “Sustainability” in 2022.

In addition, in commemoration of Prof. Dr. Mustafa İnan’s 111th birthday, “Mustafa İnan Special Award” will be given to researchers who have scientific achievements in İnan’s field of study. This award will be evaluated on a proposal basis and will be open to all researchers.

Application deadline for “ITU Awards” is September 30, 2022

Details:ituodulleri.itu.edu.tr
 
 
Europe’s Rail Call for Proposals 2022-2 is open for submissions!
 

 
Europe’s Rail Joint Undertaking aims to deliver a high capacity integrated European railway network by eliminating barriers to interoperability and providing solutions for full integration, covering traffic management, vehicles, infrastructure and services, aiming to achieve faster uptake and deployment of projects and innovations.

Deadline: 14 December 2022
 
 
 
 
CETPartnership Joint Call 2022 Announcement
 

 
The CETPartnership aims to fund projects that develop applicative solutions and provide results for the clean energy transition.The CETPartnership Joint Call 2022 is the first annual co-funded call under the CETPartnership and has been announced on 14 September 2022.

The CETPartnership Joint Call 2022 is a 2 stages call structured around 11 Call modules. This Call Modules are listed on below. The Call modules describe specific topics and/or challenges that applicants shall address in their project proposal. Applicants must choose and apply to a one specific call module when submitting their project proposal. Evaluation and ranking of the project proposals will be performed separately per Call module.

Deadline: 23.11.2022
 
 
BiodivERsA+ 2022 BiodivMon Call for “Transnational Monitoring of Ecosystem Versions for Science and Society” opened!
 

 
The main objective of the 2022 BiodivMon call titled “Transnational Monitoring of Ecosystem Changes for Science and Society”, opened within the scope of Horizon Europe European Biodiversity Partnership (BiodivERsA+) is to create a monitoring network within the scope of biodiversity, thus promoting and supporting transnational biodiversity by taking into account the common priorities of BiodivERsA+ members.

Application Deadline: 09.11.2022
 
 
 
İTÜBİDB Copyright © 2022 Tüm Hakları Saklıdır
İTÜ E-Bülten Aydınlatma Metni